Sosialy Tapatapany

Fizarana ody kankana

Atao eny amin’ny tobim-pahasalamana sy ny sekoly ny fizarana ody kankana iadiana amin’ny aretina takilodrano na bilarziôzy ho an’ireo ankizy eto amintsika. Ho an’ireo sekoly sasany dia misy ny fampi- antsoana mivantana an’ ireo ray aman-drenin’ny mpianatra amin’ny fanomezana izany amin’ ireo ankizy. Faritra fito ambin’ny folo sy ny distrika roa amby dimampolo no hanaovana ny hetsika, nanomboka afak’omaly hatramin’ny rahampitso.