Raharaham-pirenena

Fahamaizana taratasy tao amin’ny ENMG Ao anatin’ny lisitr’ireo voasaringotra ny minisitra teo aloha sy ilay tale jeneraly

Mipoitra tsikeli- kely ireo raharaha nafana teo aloha. Taorian’ny raharaha « villa Elizabeth » dia niakatra Fitsarana manokana misahana ny kolikoly (PAC) ilay fahamaizan’ireo antontan- taratasy samihafa nogiazana hatao porofo momba ny fisiana kolikoly tamin’ny fanadinam-panjakana hidirana ao amin’ny sekolim-pirenena fanofanana mpitsara sy mpiraki-draharaha (ENMG) etsy Tsaralalàna. Voalaza fa isan’ireo voasaringotra ao anatin’ny raharaha ny minisitry ny Fitsarana teo aloha sy ny tale jeneralin’ ny ENMG izay nitana toerana tamin’ny voalohandohan’ ny taona 2018.

Nampanantsoina natao famotorana voalohany teny amin’ny PAC kosa, omaly, ny tompon’ andraikitra misahana ny fanaraha-maso ny raharaha ankapobeny eo anivon’ity sekoly ity. Tapaka, taorian’ izany, fa isan’ireo arahi-maso akaiky amin’izao raharaha izao io tompon’andraikitra io.

Mbola miankina amin’ izay fanapahan-kevitr’ireo mpikambana ao anatin’ny PAC indray ny fampiakarana an’iry minisitra iry eo anivon’ilay Fitsarana mitsara an’ireo mpitondra ambony (HCJ). «Mbola miandry ny fahazoan-dalana avy amin’ny filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) kosa ny fahafahan’ny PAC miantso sy manao famotorana an’ ilay tale jeneraly teo aloha », hoy ny loharanom-baovao akaiky ny raharaha.
Ny volana febroary 2018 no nanomboka nandray ny raharaha ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) izay nanapa- kevitra ny hanidy ny trano nitehirizana an’ireo porofo ireo.

Nisedra fahasarotana

Ny andron’ny 8 marsa 2018 no nosokafana indray io efitrano io, ary voalaza fa isan’ireo voasaringotra tamin’izany ny minisitra teo aloha sy ilay tale jeneraly. Taorian’ izay fanokafana ny efitrano izay dia nodorana avokoa ireo antontan-taratasy ireo. Voalaza fa nahatonga fahasarotana teo amin’ny fanadihadiana tokony nataon’ny Bianco izany fahamaizana porofo izany, ka nahatonga an’izao fampiakarana ny raharaha teo anivon’ny PAC izao.

Tamin’ny 6 sy ny 7 febroary 2018 no nana- tanterahana ny sivana teo amin’ireo kandidà sy ny fiatrehana ny fanadinana fihodinana voalohany tamin’ity fanadinana ity. Fotoana fohy taorian’ izany dia nanapa-kevitra hanafoana an’ireo dingana roa tamin’izany ny fitondram- panjakana. Nisy ihany koa ny fanoloana an’ireo mpikambana amin’ny komity nisahana ny fikarakarana an’io fanadinana io, rehefa noahiana ny fisiana kolikoly nanodidina ny fanadinana . Mialoha ireo fepetra nampiharina ireo dia efa nisy ihany koa ny fanalana teo amin’ny toerany ny tale misahana ny fitantanam-bola teo anivon’ny ENMG.

Raharaham-pirenena

Fahamaizana taratasy tao amin’ny ENMG Ao anatin’ny lisitr’ireo voasaringotra ny minisitra teo aloha sy ilay tale jeneraly

Mipoitra tsikeli- kely ireo raharaha nafana teo aloha. Taorian’ny raharaha « villa Elizabeth » dia niakatra Fitsarana manokana misahana ny kolikoly (PAC) ilay fahamaizan’ireo antontan- taratasy samihafa nogiazana hatao porofo momba ny fisiana kolikoly tamin’ny fanadinam-panjakana hidirana ao amin’ny sekolim-pirenena fanofanana mpitsara sy mpiraki-draharaha (ENMG) etsy Tsaralalàna. Voalaza fa isan’ireo voasaringotra ao anatin’ny raharaha ny minisitry ny Fitsarana teo aloha sy ny tale jeneralin’ ny ENMG izay nitana toerana tamin’ny voalohandohan’ ny taona 2018.

Nampanantsoina natao famotorana voalohany teny amin’ny PAC kosa, omaly, ny tompon’ andraikitra misahana ny fanaraha-maso ny raharaha ankapobeny eo anivon’ity sekoly ity. Tapaka, taorian’ izany, fa isan’ireo arahi-maso akaiky amin’izao raharaha izao io tompon’andraikitra io.

Mbola miankina amin’ izay fanapahan-kevitr’ireo mpikambana ao anatin’ny PAC indray ny fampiakarana an’iry minisitra iry eo anivon’ilay Fitsarana mitsara an’ireo mpitondra ambony (HCJ). «Mbola miandry ny fahazoan-dalana avy amin’ny filankevitra ambonin’ny mpitsara (CSM) kosa ny fahafahan’ny PAC miantso sy manao famotorana an’ ilay tale jeneraly teo aloha », hoy ny loharanom-baovao akaiky ny raharaha.
Ny volana febroary 2018 no nanomboka nandray ny raharaha ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) izay nanapa- kevitra ny hanidy ny trano nitehirizana an’ireo porofo ireo.

Nisedra fahasarotana

Ny andron’ny 8 marsa 2018 no nosokafana indray io efitrano io, ary voalaza fa isan’ireo voasaringotra tamin’izany ny minisitra teo aloha sy ilay tale jeneraly. Taorian’ izay fanokafana ny efitrano izay dia nodorana avokoa ireo antontan-taratasy ireo. Voalaza fa nahatonga fahasarotana teo amin’ny fanadihadiana tokony nataon’ny Bianco izany fahamaizana porofo izany, ka nahatonga an’izao fampiakarana ny raharaha teo anivon’ny PAC izao.

Tamin’ny 6 sy ny 7 febroary 2018 no nana- tanterahana ny sivana teo amin’ireo kandidà sy ny fiatrehana ny fanadinana fihodinana voalohany tamin’ity fanadinana ity. Fotoana fohy taorian’ izany dia nanapa-kevitra hanafoana an’ireo dingana roa tamin’izany ny fitondram- panjakana. Nisy ihany koa ny fanoloana an’ireo mpikambana amin’ny komity nisahana ny fikarakarana an’io fanadinana io, rehefa noahiana ny fisiana kolikoly nanodidina ny fanadinana . Mialoha ireo fepetra nampiharina ireo dia efa nisy ihany koa ny fanalana teo amin’ny toerany ny tale misahana ny fitantanam-bola teo anivon’ny ENMG.