Tranga samihafa

Voka-panadihadiana tany Antsirabe Matin’ny entona misy poizina izy enina mianaka

Nifanojo tamin’ny vokatry ny famotoran’ny Zandarimaria ny valin’ ny fizahana nataon’ny mpitsabo tamin’ireo eni-mianaka, reny sy ny zanany dimy, izay nindaosin’ny fahafatesana tany Maromandraisoa-Tsarahonenana, any Antsirabe II, tamin’ny 12 septambra lasa teo. Nanasongadina ny fisian’ny fahasemporana ireo zandary, raha nampahafantatra ny fisian’ny poizina avy amin’ny fofon’ arina tao amin’ny trano nitoeran’izy eni-mianaka ireo ny mpitsabo. “Fahafatesana avy amin’ny fahasemporana hatramin’ny 90% no nihatra tamin’ireo olona ireo”, hoy iretsy farany.

Voarakitry ny fitanana an-tsoratra nataon’ireo mpitandro filaminana nanao ny fanadihadiana, taorian’ny loza, ny nahitana arina fandrehitra mitsitokotoko efa lasa lavenona tao ambany rihan’ny trano nahitana ny razan’izy enina mianaka. Mbola nahitana arina fandrehitra mivaingana mitsitokotoko ihany koa, tsy lavitra teo. Tsiahivina fa ny raim-pianakaviana nody tao antrano nahita azy eni-mianaka nitsotra teo am-pandriana saingy efa samy tsy nisy aina intsony,tamin’ny sabotsy lasa teo.