Samihafa

Tsiafahy Mitaky ny hanamboarana ny arabe ireo mponina

Potika noho ny oram-be tamin’ny fahavaratra ny ampahan-dalana mampitohy ny tetezan’Ambatofotsy amin’ny tanànan’i Tsiafahy. Miala zato metatra miankandrefana avy eo amin’io tetezana io no tena ahitana fahasimbana goavana, izay miteraka fahasahiranana an’ireo mponina amin’ny andava- nandro satria sady tery no ahiana mbola hihotsaka ny arabe amin’ny fotoana tsy ampoizina.

“Lalan’ny mpitatitra vokatra mamatsy legioma, vary, voankazo an’Antananarivo io misy potika io. Azo lazaina ho malemy ihany koa anefa satria renirano sy tanimbary no manodidina azy, amin’ny ilany havia sy havanana. Ny bisikileta sisa no tena mifamoivoy
ankehitriny”, hoy ny fanazavan’ny raim-pianakaviana iray, monina eny Tsiafahy.

Ny fivezivezen’ireo mpitatitra vato sy fasika no voalaza fa tena manimba an’ity ampahan-dalana ity.