Sosialy Tapatapany

Sosialin’ny Oniversite

Hojerena manokana ny fiahiana ara-tsosialin’ny Oniversiten’Antananarivo. Mbola hiankina amin’ny mpampianatra mpikaroka, ny mpianatra ary ny mpandraharaha isan-tsokajiny kosa ny firosoana amin’izany. Tafiditra ao anatin’izao vinavina amin’ ny lafiny sosialy izao ny fiahiana ara-pahasalamana, ny fiahiana ny fianakavian’ ny mpandraharaha na ny mpianatra izay efa manana ankohonana.