Raharaham-pirenena Tapatapany

Fiaraha-mientana

Tetikasa isan-karazany no hoentina miady ny kolikoly sy ho fanamafisana ny fandriampahalemana eny amin’ny Fitsarana, ary ny fanavaozana ireo fotodrafitrasn’ny fonja araka ny fantatra taorian’ny fihaon’ny minisiteran’ ny Fitsarana sy ireo mpiara-miombon’antoka isan-tsokajiny tetsy Antaninarenina, omaly. Hatomboka amin’ity taona ity ihany ny fanatanterahana an’ireo asa mba hahatontosana an’ireo fanamby ireo.