Samihafa

Fotodrafitrasa Ambilobe-Vohemar Natomboka ny sabotsy teo ny asa fanamboaran-dalana

Raikitra ny asa. Natomboka tamin’ny fomba ofisialy ny sabotsy lasa teo ny asa fanamboarana ny lalam-pirenena fahadimy A (RN5A) mampitohy an’Ambilobe sy Vohémar. Tonga tany Ambilobe nanamarika izany ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry. Nohamafisiny fa efa maro tamin’ireo mpitondra teo aloha no nilaza ny hanamboatra an’io lalana mirefy 150 kilaometatra io, saingy tsy tanteraka raha tsy amin’izao fotoana izao.

Isan’ireo lalam-pirenena ratsy sy saro-dalana indrindra ity mampitohy an’Ambilobe sy Vohémar ity. 24 ora no fe-potoana hanaovan’ny fiara an’io halavirana 150 kilaometatra io. Naneho ny fankasitrahany an’ireo mpitondra fanjakana amin’izao fanamboaran-dalana izao ireo manam-pahefana sy ny vahoaka any an-toerana.