Samihafa Tapatapany

Ankizy “misandoka”

Miely tamin’ny pejy “Face­book”, omaly, ny momba ny ankizilahy iray, manodidina ny 12 taona, milaza ho very rehefa niaraka tamin’ny reniny ka mangataka vola sy manga­taka fiantrana amin’olona izay hitany. Misy ireo manome vola ary misy kosa no mampi­antrano ilay ankizy mihitsy noho ny fiantrana. Vantany vao hitan’ilay ankizy anefa fa miahiahy momba azy na mitady hahafantatra ny marina ireo olona dia mitsoaka avy hatrany izy.