Sosialy Tapatapany

Tsy fanjarian-tsakafo

Mbola faritra mena amin’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka ny eto afovoan-tany sy any Vakinankaratra. Zaza iray amin’ny roa, latsaky ny dimy taona, no iharan’ny tsy fampian-tsakafo. Hifantoka amin’ny fanomezana singa mamelona ho an’ny zaza ireo mpisehatra amin’ny fanjarian-tsakafo manomboka izao mba hiadiana amin’ity tsy fanjarian-tsakafo ity. Mahatratra 42 % ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo, araka ny fanadihadihana natao tamin’ny 2017-2018, raha toa ka 47% tamin ny 2012. Tanjona ny hampidinana izany ho 37%.