Sosialy

Fitakian’ny mpampianatra Manaitra ny minisitera handoa ny tambin-karamany ireo mpanabe

Hotanterahina manerana ny Nosy, raha afaka roa herinandro, ny fanadinam-panjakana CEPE. Manaitra ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena, fampianarana teknika sy fanofanana araka asa ireo mpanabe amin’ny fandoavana ny tambin-karaman’ireo mpampianatra mandray anjara amin’ny fanadinana izay mbola tsy voaefa, toy ny tamin’ny fanadinana BEPC tamin’ny taon-dasa. Eo ihany koa ny vary mangatsiaka tamin’ny tambin-karaman’ireo mpampianatra Fram, izay mbola tsy voaray.

« Natao izao fanairana izao ho fampitoniana ny rehetra eo amin’ny fikarakarana ny fanadinam-panjakana hifanesy ato ho ato, toy ny CEPE sy ny BEPC, ary ny Bakalôrea », hoy ireo mpanabe ireo.

Nilaza ny minisitra Volahaingo Marie Thérèse fa efa aloa tsikelikely ny tambin-karaman’ireo mpampianatra Fram. Ny ampahany vitsy sisa no tsy voaloa, dia ny roa volana fahefatra sy fahadimy. Ho vita tanteraka ny fanefana ny tambin-karaman’izy ireo.

Milaza ho efa eo am-pandaminana ny fandoavana ny tambin-karaman’ireo mpanadina fanadinam-panjakana kosa ny minisitera, amin’izao fotoana izao.