Raharaham-pirenena

Fitaterana an’habakabaka Voafaritra ny sokajin’olona afaka mivoaka sy miditra eto Madagasikara

Naverin’ny Fanjakana nofaritana ny mikasika an’ireo sokajin’olona afaka mivoaka sy miditra eto Madagasikara amin’ny alalan’ny fitaterana an’habakabaka, araka ny fanapahan’ny filan-kevitry ny minisitra, afak’omaly. Ny vaomiera iraisan’ny minisitera efatra no manapaka ny famoahana ny fanomezandalana an’ireo sokajin’olona ireo, dia ny minisiteran’ny Fitaterana, ny minisiteran’ny Raharaham-bahiny, ny minisiteran’ny Fahasalamam-bahoaka ary ny minisiteran’ny Indostria, ny Varotra ary ny Asa tanana. Voafaritra ao anatin’ireo sokajin’olona afaka mifamoivoy amin’ny fiaramanidina mivoaka sy miditra ny sisintany malagasy ireo ny masoivoho vahiny miasa sy monina eto Madagasikara na ireo iraka manokan’ny firenena iray na ny Firenena Mikambana sy ireo mpiasa ao aminy; ireo manam-pahaizana manokana amin’ny sehatra ara-indostria stratejika ka miara-miasa amin’ny Fanjakana; ireo iraka manokan’ny Fanjakana na mpiasam-panjakana nahazo fahazoan-dalana ara-dalàna manokana ary ireo mpanao fanatanjahantena teratany malagasy ka mandray anjara amin’ny fifaninanana iraisam-pirenena lehibe.