Tapatapany Tranga samihafa

Zava-mahadomelina

Voasambotry ny polisy teny Anosipatrana ny lehilahy iray, 53 taona, ny sabotsy lasa teo, noho ny fifohana sy fivarotana rongony. Mbola nahitana rongony efapolo sy roanjato grama tao anaty fonosana miisa dimy amby roapolo teny aminy. Fantatra fa eny Anosizato no fividianany an’ireo zava-maha- domelina ary amidiny arivo ariary isaky ny fonosana.