Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Lakolosy hiaraha-midinika

Miarahaba antsika mpamaky.

Tsara raha resahina eto anio, ny momba ny « Comité local de développement » (Cld) , izay famatsiam-bola isaky ny distrika, mitentina hatrany amin’ny 250 hatramin’ny 300 tapitrisa ariary, isan-taona. Ny depiote no miahy sy manara-maso ireo tetikasam-pampandrosoana amin’io tetibola io. Misy amin’ izy ireo anefa no mivaona, ka manararaotra, manodinkodina izany. Lasa izy ireo indray tompon’ny tetikasa sy manapa-kevitra amin’ny fandaniana nefa tsy mandeha araka ny tokony ho izy akory izany. Io no mampihazakazaka ireo depiote teo aloha hirotsaka indray satria mihevitra izy ireo fa amin’ny alalan’io vola io no hamerenany izay lany amin’ny fampielezan- kevitra, amin’izao fotoana. Misy ireo fikambanana mitaky ny fanovàna famindra amin’ny fitantanana ny volan’ny Cld io. Tsy tokony hataon’ olom-bitsy ampihimamba intsony ny famatsiam- bolan’ny fampandrosoana eny ifotony amin’ny alalan’ny Cld.

Tsy hiteraka vokatra hisitrahan’ny vahoaka eny ifotony ny fomba fitantana mifono fanodinkodinana ny Cld amin’izao fotoana izao. Tokony ho ireo olom-boafidy eny anivon’ny vondrom- bahoakam-paritra itsinjaram-pahefana no hitantana io vola io manomboka izao satria izy ireny no tena mahalala ny laharam- pahamehana amin’ny asa fampandrosoana eny ifotony. Fanaovana zinona ny fahefan’ny Ben’ny tanàna sy ny mpanolotsain’ny tanàna eny ifotony, ary ireo lehiben’ny fokontany, ny tsy fanomezana azy ireo fahefana feno hanapaka sy hitantana ny Cld satria mbola tsy hita taratra hatramin’izao ny tena vokatr’izany.

Albain Rabemananjara