Sosialy

FANOHANANA NY FITONDRAM-PANJAKANA Mitohy hatrany ny tan-tsoroky ny vondrona Eoropeanina

Tsy hanova fomba fiasa. Manoloana ny savorovoro politika misy eto Madagasikara dia nanamafy ny mbola fahavononany hanohy ny famatsiam-bola ireo tetikasa nosoritany miaraka amin’ny fitondram-panjakana ny vondrona Eoropeanina.
Nohamafisin’i Benedito Sanchez, masoivohon’ny vondrona Eoropeanina eto amintsika izany, nandritra ny fanamarihana ny andro ho an’i Eoropa tetsy Ankorondrano, ny sabotsy lasa teo. «Mbola mitohy ny fiaraha-miasa ary tsy mijanona ny firosoana amin’ny fananganana ireo fotodrafitrasa samihafa manakaiky ny mponina. Isan’izany ny tan-tsoroka eo amin’ny fanavaozana ireo fotodrafitrasa momba ny lalana, ny angovo. Eo ihany koa ny momba ny fifidianana», hoy izy. Notsipihin’ity masoivoho misolo tena ny vondrona Eoropeanina ity ihany koa fa «efa hanomboka tsy ho ela ny fanavaozana ny lalam-pirenena fahaenina ». «Misy ihany kosa anefa ireo lalana hosahanin’ny governemanta sinoa, toy ny lalam-pirenena fahadimy. Vokatry ny fiaraha-miasa sy ny fifanarahana tamin’izy ireo no nahatonga izany, fa tsy misy resaka hafa», hoy hatrany i Benedito Sanchez.

Julie Razakarinaivo