Sosialy Tapatapany

Tsy fanjarian-tsakafo

Mpikaroka maromaro, ahitana mpahay siansa malagasy no mikaon-doha ankehitriny mba hamoronana proteina vaovao avy amin’ ny hena. Ny valala no akora ho ampiasaina amin’ izany. Raha tafavoaka io famoronana proteina avy amin’ny valala io dia mety hampihena ny vokatry ny fihinanana hena, indrindra ny henan’omby, ary hampi- hena ny tsy fanjariana ara-tsakafo eto Madagasikara ihany koa. Ny sampan-
draharaha amerikanina misahana ny fampandrosoana (USAID) no manohana ny fikarohana, amin’ny alalan’ ny fandaharanasany iray.