Raharaham-pirenena Tapatapany

Niroso tamin’ny fitokonana

Mangataka ny hanomezana ny tambin-karaman’izy ireo ny mpiasa eny anivon’ny Antenimierampirenena, eny Tsimbazaza. Araka ny fanambaràna nataon’ny solontenan’ny mpiasa, omaly, dia ny tambin-karama volana desambra io mbola tsy voaloa io. Voalaza fa misy ny fandrirarirana ataon’ny eo anivon’ny fandraharahana ny Anteni- mierampirenena, araka ny fanazavan’ireo solotenan’ny mpiasa. Efa nisy ny fifampi- resahana teo amin’ny roa tonta saingy mbola tsy nahitam-bokany izany.