Sosialy Tapatapany

Fomba fampianarana

Natomboka, omaly, ny atrikasa fizohina sy tombana mikasika ny fandaharam-pibeazana ho an’ny kilasy fahafolo. Haharitra telo andro ny atrikasa hiarahana amin’ny Sampana fandalinana sy fikarohana ara-pedagôjika (DERP) sy ny Sekoly ambony manofana mpampianatra (ENS) ary ny Sampana fanombanana ny hay azo ara-pampianarana (UEAS). Tanjona ny fanaovana tombana ny fampiharan’ireo mpampianatra eny anivon’ny lisea an’ilay fandaharam-pianarana vaovao ho an’ny taona 2018-2019. Indroa miantoana no hanatanterahana ny tombana amin’ity taona ity ka ny andiany faharoa no hatao amin’ny volana jolay.