Sosialy

Fanadiovana toeram-pitsabona Miofana amin’ny fitantanana ny fako ny eny anivon’ny hôpitaly

Misy ny fanofanana ireo mpiasa misehatra amin’ny fanadiovana mikasika ny fitantanana ny fako eny anivon’ ny tobim-pahasalamana sy ny fampihenana ny fiparitahana iniana atao an’ireo singa mandoto ny tontolo iainanana ny “POPs”, izay tanterahina eo anivon’ny hôpitaly Befelatanana. Nandritra ny roa andro ny fiofanana ary hifarana androany. “Anisan’ny tanjon’ny tetikasa dia ny fitantanana manokana ny fako mba tsy hanimba ny tontolo iainana amin’ny alalan’ny fampiasana ny teknôlôjia vaovao sy ny tsy fandorana fako intsony”, hoy ny fanazavan’ ny tompon’andraikitra iray eo anivon’ity tobim-pahasalamana ity.

Efa misy rahateo ny fitaovana manokana napetraka natao hanadiovana ireo fako mety hamindra aretina mba hahatonga izany ho madio ka azo ariana amin’ny dabam-pako mahazatra.

Tsiahivina fa mbola nisy ny fandorana ny fako indray mandeha isan-kerinandro teo anivon’ity tobim-pahasalamana ity. Ireto fako tsy azo ariana any anaty dabam-pako no dorana mandritra izany. Manara-dalàna tanteraka kosa ny izany fandoroana fako hataon’izy ireo izany ary tsy misy fiantraikany amin’ny marary tsaboina ao. “Nandritra ny fiparitahan’ny valanaretina pesta no tsy maintsy nametrahana ny toerana fandoroana teto anivon’ny hôpitaly. Tsy ny eto irery nefa fa ireo rehetra nandray marary nandritra nandritra izany dia nahazo izany avokoa. Ny governemanta sy ny mpiara-miasa aminy no nametraka izany ”, hoy hatrany ny fanazavan’ny tompon’andraikitra.