Raharaham-pirenena

Fampihavanana malagasy Nahazo famotsoran-keloka ireo gadra pôlitikan’ny raharaha 2002

Efatra tamin’ireo enina amby telopolo nanao fangatahana no nahazo ny famotsoran-keloka, araka ny fanambaran’ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy (FFM) teny Ampefiloha, omaly, dia ny Praiminisitra teo aloha, Tantely Andrianarivo, Zakahely Boniface, Tahaka José Georges ary Betsimifira Fredo.

Ny raharaha 2002 avokoa no niampangana azy ireo. Roa ambin’ny folo taona an-tranomaizina miampy onitra 42 miliara no sazy azon’i Tantely Andrianarivo. Fanodinkodinana volam-panjakana, fisandohana andraikitra no anisan’ny vesatra niampangana azy. voaheloka 15 taona hiasa an-terivozona tamin’ny raharaha fanodinkodinam-bolam-panjakana ihany koa i Tahaka Georges José, izay sady nodidian’ny Fitsarana tsy mahazo manao raharaham-panjakana intsony . Ho an’i Fredo Betsimifira dia ny fanakantsakanana ny fahazoan’ny vahoaka vaovao teo anivon’ny haino aman-jerim-pirenena no tena niampangana azy ary Zakahely Boniface indray dia ny fanohintohinana ny fiandrianam-pirenena. Madio tanteraka izany izy efatra mirahalahy ireto ary miverina aminy ny zony feno.

Volasoa R