Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Tandremo ny ankisisika

Higadona an-tanindrazana anio, ireo maherifon’ny Malagasy, nandranto ady tany Ejipta. Hafaliana tsy omby tratra no hitsenan’ny vahoaka azy ireo satria nahavita be tamin’ny fiarovana ny voninahi-pirenena. Fety be manaraka ny arabe ary tena hakotrokotroka tsy hisy tahaka izany ny ho fandraisana azy ireo.

Na eo aza anefa izany hafanam-po izany, mila mitandrina ihany isika rehetra. Iaraha-mahalala rahateo fa rehefa ao anatin’ ny fientanam-po ny Malagasy dia tsy maintsy ady sy tolona. Tsy misy manaiky ho tara mihitsy rehefa misy toe-javatra mampivorivory. Lesona azo tsoahina ireny tranga nahafatesana olona teny Mahamasina, nandritra ny Fetim-pirenena ireny. Amin’izao miara-mahita isika fa mihoatra lavitra noho ny Fetin’ny 26 jona ny firaisam-pon’ny vahoaka malagasy. Noho izany, tsy maintsy ho ankisisika ny fitsenana ireo mpilalaon’ny Barea, manomboka eny amin’ny seranam-piaramanidina, ka hatreny amin’ny lapam-panjakana.

Samia mitandrina! Na eo aza ny hafaliana sy ny fitiavana an’ireo mpilalao, aoka samy handini-tena ihany fa lahitokana ny aina! Ny Barea hisy foana ary ny fifankatiavana tsy hanam-pahataperana, ka aleo lehiretsy mba hohalavirina ny ankisisika a! Ataovy ampy ny maso mahita, sao sanatria ka hosembanin-drahona indray ity hafaliana iainantsika Malagasy manontolo ity. Ny mpanararaotra rahateo maro ary tsy mba misy tandroka tahaka ny barea, koa samia mailo!