Tapatapany Tranga samihafa

Omby voatetitetika

Tsy nisy niangana ny valo ambin’ny folo tamin’ireo omby miisa efatra amby zato nangalarin’ny dahalo am-polony tany Ambohidrivotra-Ambohibary any Anjozorobe, tamin’ny alin’ny 8 jona lasa teo. Notetehin’izy ireo ny ombin’olona saingy tafaverina tamin’ny tompony kosa ny omby miisa efatra amby fitopolo. Mbola nanafika trano fivarotana enta-madinika iray ireo dahalo, ka vola mitentina 300 000 ariary ihany koa no lasan’izy ireo. Ifampitadiavana ireo mpangalatra sy ny omby sasany.