Raharaham-pirenena Tapatapany

13 mey

Tsy nisy, hatramin’ny omaly tolakandro, ireo fikambanana na antoko na vondron’olona nahazo alalana hanao hetsika ho fanamarihana ny datin’ny 13 mey 1972, ho an’ny anio. Mifamahofaho rahateo ny momba ny fahefana mamoaka ny fahazoan-dalana, manoloana ny hamehana ara-pahasalamana mihatra eto amin’ny tany sy ny firenena. Misy kosa ireo olona mikasa ny hanatitra fehezamboninkazo eny Analakely, anio, toa ny mpisolovava, Me Razafinjatovo Willy na Olala.