Faritra Sosialy

Fitrandrahana fasimainty Misy mitsipaka ny hevitr’i Théo Rakotovao momba ny “Toliara Sands”

Mijoro, mitsipaka ny hevitra voi­zin-dry Théo Rakoto­vao ny amin’ny hana­kato­nana ny orinasa « Base Toliara » na « Toliara Sands » mitrandraka fasimainty ao Ranobe ny fikambanana Hazomanga, izay ivondronan’ireo Ben’ny tanàna, tompon-dolo sy tompon-tany ary ny fikambanan’ny tanora avy ao Toliara. Nanam­bara izy ireo, omaly tetsy Analakely, fa hahitan’izy ireo sy ny zanany tombony, toy ny fanolorana asa ho an’ny tanora maherin’ny dimy alina ny fisian’ny orinasa ary tsy tokony hakatona. Etsy an-daniny dia nanambara i Théo Rakotovao, izay filohan’ny fikambanana Mazoto, manohitra ity fitrandrahana ity fa « misy amin’ireo olona niray tolona taminay no namadika, ka lasa any amin’ ny fikambanana Hazomanga. Miandry fatratra ny fiavian’ny minisitry ny Harena an-kibon’ny tany sy ny loharanon-karena stratejika Fidiniavo Ravokatra izahay hijery ny tena marina any Ifotony».

«Tsy misy tombo sy hala. », hoy kosa ny minisitra satria taorian’ny nandraisany ireo solontenan’ny mponina mano­hitra ny fitrandrahana, dia nihaona tamin’ireo Hazo­manga ihany koa izy. Mihaino ireo ankolafin-kery rehetra voakasika ny minisitera, raha ny nambaran’ny minisitra. Tsy mbola misy fanapahan-kevitra noraisin’ny minisitera fa fakàn-kevitra ihany no natao hatreto. Nohamafisiny fa hisy delegasiona hotarihiny hidina ifotony any an-toerana hijery ny zava-misy marina. “Inoana, fa hisy ny fanapahan-kevitra horaisin ‘ny fanjakana aorian’io fijerena eny ifotony io”, hoy ny minisitra.

Volaso R