Raharaham-pirenena

Fiandrasan-draharaha

Eo am-piandrasana an’izay vokatry ny fivoriana hataon’ireo solombavambahoaka ao amin’ilay vaomiera manokana misahana ny fanenjehana an’ireo olom-panjakana ambony ny fitsarana misahana ny fitsarana mpitondra ambony (HCJ), ankehitriny. Nambaran’ireo mpitsara ao amin’ny HCJ, omaly, fa efa vonona handray ny raharaha avy amin’io vaomiera manokana io izy ireo. Tokony hanomboka amin’ny fivoriana ara-potoanan’ny antenimiera manaraka eo ny fandinihan’iry vaomiera iry an’ireo antontan-taratasy fanenjehana rehetra.