Samihafa

AKON’NY FAMPIELEZAN-KEVITRA

Hanokatra tsena mora any Avaratra Rajoelina

Tany amin’ny faritra Avaratra no nanohy ny fampielezan-keviny ny kandidà laharana faha-13 Rajoelina Andry, omaly. Niainga tao Ambanja ka nitohy tao Befandriana ary nipaka tao Ambilobe ny fihaonany tamin’ireo mpanara-dia mitondra ny loko volomboasary. Maro ireo olona nanotrona azy nandritra an’ireo fandalovany tamin’ireto distrika telo ireto. Nisongadina nandritra ny kabary nataony ny fanaingany an’ireo olona hiaro ny safidiny. Notsindrian-dRajoelina Andry tamin’izany fa mety misy sahady ireo olona mitady hanodinkodina ny safidin’ireo mpomba azy. Noantitranteriny ihany koa fa mila tanora mahalala ny vina sy mahafantatra ny tena filàn’ny mponina i Madagasikara, amin’izao fotoana izao. Nampanantena ny hanokafana ny « tsena mora » any amin’ireo distrika telo ireo ny kandidà laharana faha-13. Lafo rahateo ny vidim-bary any amin’ireo toerana ireo. Nanambara ny Filohan’ny tetezamita teo aloha fa hisy ny fanokafana hôpitaly manara-penitra. Hatao rarivato avokoa ireo lalana ao an-tampon-tanànan’Ambanja sy Befandriana ary Ambilobe. Ao anatin’ny roa herinandro no hanokafan’ny kandidà laharana faha-13 an’ireo tsena mora ireo raha ny vinavinany.

”Ny vahoaka no tompon’ny lakile”, hoy Rajaonarimampianina

Tany Mampikony no nanaovan’ny kandidà laharana faha-12, Rajaonarimampianina Hery, ny fampielezan- keviny, omaly. Vahoaka maro no nanotrona azy tamin’ny fandalovany tao amin’ity distrika ao amin’ny Faritr’i Sofia ity. Nisongadina tao anatin’ny kabariny ny filazany fa ny vahoaka malagasy ihany no tompon’ny fanalahidin’ny fampandrosoana an’i Madagasikara. Ho an’ny kandidà laharana faha-12 dia ny vahoaka no tompon’ny fahefana ary tompon’ny tanàna onenany. Hapetraka eo am-pelantanan’izy ireo ny fahefana ambony indrindra amin’ny faha-7 novambra 2018, hoy izy. Solontenan’ireo mponina avy amin’ireo kaominina enina mandrafitra an’ity distrika ity no niara- nirohotra nanotrona ny kandidà Rajaonarimampianina Hery tany an-toerana. Ankoatra izany, namariparitra an’ireo vina fisandratana 2030 izay antoka hahafahany mametraka ny fampandrosoana eto Madagasikara ny Filoha teo aloha. Isan’ireo niara-dia tamin’ny kandidà laharana faha-12 ireo Ben’ny tanàna sy Loholona eo anivon’ity distrika ity. Isan’ny laharam-pahamehana tamin’ny fanorenana fotodrafitrasa any an-toerana ny fanamboarana ny lalana sy ny fampiroboroboana ny fambolena.