Sosialy

Fepetra amin’ny sakafo masaka Tataovan-tsazy hatramin’ny 5 tapitrisa ariary ireo mpivarotra

Takiana amin’ny fanarahana an’ireo fepetra ara-pahasalamana ny mpivarora hani-masaka rehetra eto amin’ ny tanànan’Antananarivo renivohitra. Lamandy manomboka amin’ny 5 000 hatramin’ ny 5 tapitrisa ariary no mitatao amin’ireo tratra tsy manaradalàna, ankoatra ny fanesorana azy amin’ny toerampivarotany.

Nisy ny fivoriana nampa- hafantarana an’ireo tamin’ ny mpivarotra hani-masaka rehetra eto Antananarivo renivohitra, izay ao anatin’ ny tsena sivy amby roapolo tantanan’ny kaominina Antananarivo renivohitra sy ny manodidina, teny amin’ny tranompokonolona Isotry, omaly.

Natoro an’ireo mpivarotra ny fehezan-dalàna monisipaly misahana ny fahadiovana. “Fitsinjovana ny fahasalaman’ny mponina eto Antananarivo renivohitra sy ny fampandraisana andraikitra an’ ireo mpivarotra hanaraka ny fenitra momba ny asa fikarakarana ny sakafo no tanjona”, hoy Dr Ramaherito Andrianaly, lehiben’ny fitantanandraharaha misahana ny rano sy ny fanadiovana avy ao amin’ny Birao misahana ny fahadiovana (BMH).