Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Izay vandana dia kary

Tato ho ato, mivaona ireo mpitandro filaminana eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena. Misy ireo voalaza fa mpiray tsikomba- komba tamin’ny dahalo ary dia nahatafiditra ireo namany tao anaty vela-pandrika mihitsy, ka nahafatesana zandary roa tany amin’ny kizo misy ireo malaso. Misy indray manamboninahitra voarohirohy tamina raharaha fanolanana mpianatra ho zandary ao Ambositra. Izany rehetra izany dia porofo mitohoka amin’ny tenda, fa ireo mpitandro filaminana, izay tandroka aron’ny vozona ihany no mandranitra ny lafiny tsy fandriampahalemana eto amin’ny firenena. Matoa tsy mirongatra ny asan-dahalo, ny asan-jiolahy, raharaha fakàna an-keriny, dia tsy manao ny asany araka ny tokony ho izy ireo mpitandro filaminana. Tsy ny zandary ihany fa eo koa ny pôlisy sy ny miaramila. Misy ireo mpiray petsapetsa ary misy mihitsy koa ny dahalo ambony latabatra.

Soa fa tsy mijery arina an-tava, fa efa mandray ny andraikiny ireo tompon’andraikitra eo anivon’ny Zandarimariam-pirenena, hanivana ireo ondry mania, ka hanasazy azy ireo araka ny lalàna velona. Ny irariana dia tsy ho an-tendro-molotra fotsiny ny fanasaziana fa tena hotanterahana araka ny tokony ho izy. Inona moa ny olana raha roahina tsy ho isan’ny fianakaviamben’ny Foloalindahy intsony ireo be di-doha mihevitra ny tenany ho tsimatimanota? Tsy hijerena tavan’olona io na laharam-boninahitra fa izay vandana dia kary.

Efa manao ezaka ihany koa etsy an-daniny ny eo anivon’ny Fitsarana. Ka raha mitohy izay ezaka fanadiovana amin’ny endriny rehetra izany, mety mba hilamina fehizay ihany ity firenentsika ity.