Raharaham-pirenena

FITORIANA MOMBA NY FIFIDIANANA Nanaraka ny efa voalazan’ny HCC fotsiny ihany ny Filankevi-panjakana

Tsy nisy ny fahagagana. Nivalampatra manontolo tamin’ny fanazavana momba fahefana omen’ny Lalàm-panorenana an’ireo mpi- kambana eo anivon’ny Filankevi-panjakana ny raharaham-pitsarana mikasika ny fitoriana napetraky ny kandidà Randriamanantsoa Tabera sy Ralaiseheno Guy Maxime, mitaky ny fampi- atoana ny didim-panjakana miantso an’ireo mpifidy handatsa-bato amin’ny fifidianana filoham-pirenena hotontosaina amin’ny 7 novambra 2018 ho avy izao.

Adim-pamantaranandro maromaro no lany vao namoaka ny fanapahan-keviny milaza ny tsy fahafahan’ izy ireo mitsara an’ity raha- raha ity ireo mpikambana eo anivon’ny Filankevi-panjakana. Nolavina, araka izany, ny fitoriana ary notsindriana tao anatin’ny valin-teny nataon’ireo mpikambana eo anivon’ ny Filankevi-panjakana ny tsy fananan’izy ireo fahefana hitsara ny raharaha.
Tsy naka sarotra fa nanaraka ny fehin-kevitra navoakan’ny Fitsarana avo momba ny Lalàm-panorenana (HCC) fotsiny ihany ireo mpitsara ao amin’ny Filankevi- panjakana. Ireo mpikamban’ ny HCC, izay efa namoaka fehin-kevitra nilaza fa izy ireo ihany no nomen’ny Lalàm-panorenana fahefana hitsara ny raharaham-pifidianana.