Samihafa

FANOMANANA NY FIDIRANA Mahasarika ray aman-dreny ny fividianana fitaovana eny amin’ny mpamongady

Efa manomboka mividy tsikelikely ireo fitaovan’ny mpianatra ireo ray aman-dreny ankehitriny. Ireo eny amin’ny mpamongady no tena mahaliana azy ireo satria somary mora kokoa ny tolotra any. “Renim-pianakaviana maromaro izahay no mitambatra. Miaraka vidiana amin’ ny toerana iray ireo fitaovana ilain’ny zaza tsirairay mba hahazoana fihenam-bidy”, hoy Rakotobe Lisy, renim-pianakaviana.

Na dia mbola amin’ny volana oktobra aza ny zanakay no miditra dia aleonay man­deha mialoha mba hisorohana ny filaharam-be eny amin’ireo mpamongady, araka ny fanazavana hatrany.

Ho an’ireo mpivarotra antsinjarany, mitovitovy tamin’ ny taon-dasa ihany ny vidin’ ny fitaovan’ny mpianatra amin’izao. “Tsy mbola niova ny vidin’ny kahie sy ny koja­koja madinika toy ny penina, gaoma sy ny maro hafa”, hoy ny fanazavan’ny mpivarotra iray eo Analakely. Raha ny fanazavana azo avy amin’ity mpivarotra ity ihany, saika ireo ray aman-dreny manana zanaka miditra mi­anatra amin’ity volana septa­mbra ity ihany aloha no mbola tonga maro nividy fitaovana. Araka ny fanazavana avy ao amin’ny minisiteran’ny Fanabeazam-pirenena dia ny 19 novambra ho avy izao no fidiran’ny mpianatra mane­rana ny Nosy.