Fanatanjahantena Tapatapany

Fampiofanana mpampianatra

Nanohy ny fitsidihana ireo sekoly any amin’ny faritra ny Malagasy Rugby. Nampiofana ireo mpampianatra any amin’ny Sekoly ambaratonga voalohany, tany Mahajanga, indray izy ireo tamin’ny faran’ny herinandro lasa teo. Sekoly roa, izay nahitana kilasy valo, no nampiofanina. Nampisehon’ireo teknisiana teo amin’ireo mpampianatra ny fomba filalaovana ny taranja baolina lavalava narahina fampiharana niaraka tamin’ireo ankizy mpianatra.