Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Lesoky ny fanabeazana

Raha misy ny fikaonan-doha tokony hiantsoana an’ireo efa Filoham-pirenena teto Madagasikara, dia tokony handinihana ny momba ny fanabeazana. Mba tsy ho lasa soron’ny « miova andriana miova sata » ireo zanaky ny sarambabem-bahoaka. Aiza ka isaky ny miova mpitondra dia tsy maintsy voakitika foana ny lafiny fampianarana: na fandaharam-pianarana, na tetiandro, na ny pedagôjika…

Izay Filoha sy ny ekipany vaovao tonga eo toa samy miseho ho babany avokoa, nefa raha tombanana dia ny sehatry ny fanabeazana no isan’ny mampitotongana ny fiarahamonina sy ny fiainam-pirenena amin’ny ankapobeny, tao anatin’ izay taona maro nifandimby izay. Fa na teny hoenti-mampianatra io, na ny halavan’ny taom-pianarana sy ny votoatin’ny fandaharam-pianarana, dia ifandirana avokoa. Ihazakazahana ny fieboeboana amin’ny fanaovana ho maimaim-poana ny saram-pianarana eny amin’ireo sekolim-panjakana. Toy izany koa ny fizarazarana fitaovam-pianarana isaky ny taom-pianarana. Tokony efa manana paikady mahomby ho an’ny fanabeazana anefa raha mbola mpitondra mahay sy nivonona hikatsaka marina ny fampandrosoana. Moa misy fitaovana hafa tena mandaitra voalohany indrindra amin’ny fanoitran’ny fandrosoana sy ny fivoarana mihoatra ny fanabeazana? Matoa manjaka eto amintsika ny tsy fahamarinana amin’ny endriny samihafa ( Halatra, kolikoly, tsy fandriampahalemana…) dia satria mihoapampana loatra ny lesoka momba ny politikam-panabeazana teto, ankoatra ny fahadisoana tamin’ny fampiasana an’io sehatra io tamin’ny lafiny politika. Tsy nisy mihitsy ny fanohizana asam-panjakana tamin’ny sehatry fanabeazana isaky ny misolo ny mpitondra. Tsy afaka ny hivoatra isika raha mbola hiova isaky ny dimy na folo taona. Manginy fotsiny ny famoahana tanora nahavita fianarana isan-taona, izay anarany no nahazo mari-pahaizana saingy tsy manana ny toerany amin’ny tsenan’asa akory, indrindra fa tsy mba kitron’ny firenena amin’ny tena fanovàna sy ny fandrosoana akory. Mbola mihoatra lavitra amin’izany fanorenana efitranon-tsekoly sy fandraisana mpampianatra ho mpiasam-panjakana marobe izany ny fikendrena fanabeazana manara-penitra ho an’i Madagasikara izany. Tsy ny manova no inona fa ny manana fanabeazana tsara kalitao ary tsy hijerena tavan’iza sy ny fironana politika na io fanoherana avy amin-dranona sy ranona io. Mbola misy manam-pahaizana tokoa ve eto?

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra