Sosialy

Fanadiovana ny tanana Sahirana amin’ny fitantanana ny fako ireo fokontany sy kaominina

Misedra olana amin’ny fitantanana ny fako ireo fokontany maro eto an-drenivohitra. Efa ho andro maromaro no tsy voaraoka mihitsy ny fako. Ny dabam-pako mihitsy kosa no tsy misy ho an’ny hafa, toy ny eny amin’ ny fokontany Manjakaray II C.

“ Zary ataon’ny olona fanariana fako ny lakandrano ety aminay. Tsy anomezan-tsiny ny mponina izany satria tsy manana toerana hanariana fako izahay. Lavitra ny toerana misy anay aty Manja­karay ary manahirana ny hanatitra fako any ambony any. Sady ny faritra sasany aty aza sahirana satria dabam-pako iray no hitambaran’ny fokontany maromaro”, hoy Ravoahanginandrasana Marie Alphonsine, lehiben’ny Fokontany Manjakaray II C omaly.

Voalaza fa efa nitady vahaolana tany amin’ny sampana mahaleo tena misahana ny fikojakojana ny tanànan’Antananarivo (Samva) izy ireo mba hialana amin’izao zava-misy izao.

Lasa olana iraisan’ny rehetra ity fitantanana ny fako ity satria na ireo kaominina manodidina ny renivohitra aza dia misedra olana toy izany ihany koa.