Sosialy

“Ny asako rahampitso” Mpianatra efatra arivo mahery nahazo torolalana

Vokatra tsara no azo tamin’ ilay hetsika fanoroana lalana an’ireo mpianatra amin’ny Taona fahafolo momba an’ ireo sehatra asa azo isafi­dianan’izy ireo any aoriana any, na « Ny Asako rahampitso ». Mpianatra sivy sy eninjato sy efatra arivo taona fahafolo (2nd) no nanaraka an’ity andiany faha-14 ity, avy tamin’ireo mpiantsehatra miisa telonjato mahery. Nanazava tamin’ireto mpianatra hatrany ireo mpiantsehatra, izay nampahafantatra ny momba ny sehatrasa misy azy avy, fa: “manomboka eny amin’ny lisea ny fanomanana ny asa fa tsy miandry ny mari-pahai­zana eny amin’ny oniversite”.

Mikasa ny hanitatra ity hetsika ity amina sekoly tsy miankina ny mpikarakara amin’ny andiany manaraka, satria tamin’ireo liseam-
panjakana hatrany no nanatanterahana “Ny Asako rahampitso” hatramin’izay. Mampanantena sahady Rakotoarisoa Ny Aina, filohan’ny Rotary Antananarivo Ainga, isan’ny mpikarakara ny hetsika nandritra ny famaranana, omaly, teny amin’ny Lisea Maoderina Ampefiloha, fa: « hiavaka ny andiany faha-15 amin’ny taona ho avy ».