Raharaham-pirenena

Fanangonan-karena tsy ara-dalàna Mety hasiam-panitsiana ilay lalàna vao hivoaka ny hitsivolana

Hanao fivoriana mano­kana eny Iavoloha ka handi­nihana ny lalàna tokony hifehy ny fomba figiazana an’ireo harena azo tamin’
ny tsy ara-dalàna ireo mpi­kambana avy amin’ny Birao mahaleo tena miady amin’ny kolikoly (Bianco) sy ny Sampandraharaha
misahana ny ady amin’ny famotsiam-bola sy ny fama­tsiam-bola ny asa fampiho­rohoroana (Samifin) miaraka amin’ireo teknisianina sy mpahay lalàna eo anivon’ny Fiadidiana ny Repoblika, manomboka anio. Araka ny fantatra, dia mety hisy ny fanitsiana an’ity lalàna ity. Voalaza fa ny andininy iray momba ny figiazana an’ireo harena voaporofo fa azo tamin’ny fomba tsy ara-dalàna mialoha ny fitsarana an’ilay olona voasaringotra tamin’izany no miteraka olana. Vinavinaina hivoaka aorian’ny fanitsiana an’io andininy io ny hitsivolana fampiharana an’izany lalàna izany.