Sosialy

TOBIM-PIANTSONANA MAKI Manomboka tafiditra eny Andohantapenaka ireo mpivarotra mandehandeha

Miverina ny gaboraraka. Efa miditra tsikelikely ao amin’ny tobim-piantsonana Maki Andohantapenaka ireo mpivarotra
mandehandeha. Manomboka miantsoantso ny mpandeha izy ireo. “Vao nifindra tety ireo kaoperativa sasany teny amin’ny Fasan’ny Karàna dia very fivelomana izahay. Tsy misy toerana ho anay mihitsy tety. Nivarotra an-kalalahana tsara izahay tamin’ny mbola teny amin’ ny Fasan’ny Karàna ka tsy maintsy hotohizana izany asa fivarotana izany. Efa ity ihany koa no fivelomana hatramin’izay ka sarotra ny hiala amin’izany. Ny fiainana koa miha sarotra ihany ka raha tsy mivarotra dia tsy misakafo ny vady aman-janaka”, hoy i Njaka, mpivarotra enta-madinika ilaina andavanandro. Nisy ny lamina napetraka teny an-toerana mba ho fitandroana ny fahadiovana mba tsy hiverenan’ny loto sy ny korontana toy ny teny amin’ireo tobim-piantsonana teo aloha. Raha tsiahivana dia tsy tokony ho tafiditra ao ireo mpivarotra hanina mandehandeha, indrindra ny mpanera fa mba ho tobim-piantsonana modely, manara-penitra lavitry ny gaboraraka toy ny nitranga teny amin’ny Fasan’ny Karàna sy Ambodivona ity tobim-piantsonana iray vaovao ity.

Julie Razakarinaivo