Sosialy

Fahasoavana Renim-pianakaviana 28 taona niteraka kambana efa-dahy

Vaovao mahafaly. Nahazo kambana efatra mirahalahy ny renim-pianakaviana iray monina any Imerintsiatosika, omaly.

Vao 28 taona monja ny renin’izy efatra mirahalahy ireo ary efa zanany faharoa ireo kambana efatra kely. Tsy nampoizina ny hiterahan’ilay renim-pianakaviana kambana efatra ka fahasoavana lehibe ho azy sy ny ankohonany ny nahazo azy ireo. Tao amin’ ny tobim-pahasalamana fototra faharoa na Csb II tany Imerintsiatosika izy efatra mirahalahy no nilatsaka tavony tokony ho tamin’ny 7 ora maraina. “Tsy nisafo mihitsy ny renin’ilay zaza fa efa tamin’ ny volana febroary no nisafo farany. Efa nihetsi-jaza izy vao tonga teto aminay tokony tamin’ny 5 ora maraina (ndlr : omaly). Azo lazaina ho tsy dia nanano sarotra ny fampi-terahana sy ny famoahana ilay zaza satria teraka ara-dalàna tsy nilàna fandidiana akory. Tamin’ny famoahana ilay zaza fahaefatra vao notoranina ilay renim-pianakaviana”, hoy Rafalimanana Tefy Vololona Fanomezana, mpampivelona nampiteraka an’ireo kambana efatra. Mbola tsy nahazo anarana izy ireo fa samy hasiana “Anjara” avokoa ny anaran’ izy ireo, raha ny vinavinan’ ny fianakaviany.

Mila fanampiana
Noheverin’ny mpampi- velona ho kamban-droa ihany no tao an-kibon’ilay renim-pianakaviana kanjo efatra mirahalahy no nivoaka avy any.

Araka ny tatitry ny mpitsabo sy mpampivelona any an-toerana dia salama tsara avokoa na ireo zazakely na ny reniny. Milanja 2, 200 kg, 2, 060 kg, 1,700 kg ary 1,600 kg izy efatra mirahalahy tamin’ny vao teraka. Tsy nilàna fampidirana “couveuse” akory ireo zazakely ireo, araka ny fanazavan’ny mpampivelona hatrany. Mbola arahi-maso akaiky hatrany kosa anefa ny faha- salaman’izy dimy mianaka kely eo anivon’io tobim-pahasalamana io. Vinavinaina mbola hijanona ao mandritra ny telo na efatra andro izy ireo. Olona tantsaha no ray aman-drenin’izy ireo ka somary sahirana ara-pivelomana, ka iantsoana ireo tsara sitrapo sy malala- tanana ny fanampiana azy ireo amin’ny famelomana ireo zaza menavava ireo. “Mila tan-tsoroka sy fanampiana izy ireo amin’ ny fanomezana ronono ny zazakely, izay lafo dia lafo mahatratra hatramin’ ny 50 000 ariary ny boatin-dronono iray. Azo aterina aty amin’ny CSB II Imerintsiatosika izany”, hoy ny Dr Rasata Harimalala Augustine, lehiben’ny tobim-pahasalamana any an-toerana.

Fanomezana Rasolomahery