Samihafa

Fanahiana famotsian’omby Nosamborin’ny Tafika ny delegem-panjakana iray

Nosamborin’ireo Tafika ao anatin’ny Vondrona mpampandry tany amin’ny faritra manokana na ny Zrps, any Befandriana Atsimo, faritra Atsimo Andrefana, ny delegem-panjakana ao amin’io kaominina io, tamin’ny 7 septambra lasa teo. Nisy lehilahy roa hafa voalaza fa rahalahin’ny ben’ny tanàna ao an-toerana ihany koa no isan’ireo voasambotra.

“Tsy fantatra ny fomba sy ny antony nisamboran’ny Tafika an’ireo olona telo ireo. Ny hany fantatra dia hoe nentin’ireo Tafika niatrika fanamarinana ny volon’ireo omby maro tany amin’ny toerana iray izy ireo. Manahy ny havan’ireo olona telo sao mety hanohintohina ny ain’ireo olona telo ireo izao nisamborana azy ireo izao”, hoy ny loharanom-baovao avy any an-toerana.