Bao tsy mivily Raharaham-pirenena

Soraty hatrany ny tantara

Eo ny fampiraisana ny Malagasy rehetra. Eo ny fampitolagagana an’i Afrika sy manerana an’izao tontolo izao mihitsy. Manan-danja ihany koa ny lafiny ara-bola. Hisy ny fisonga­dinan’ireo mpilalao ka hiakarany lenta ambony kokoa. Santionany amin’ny sandan’izao fahombiazan’ny ekipak-pirenena malagasin’ny taranja baolina kitra (Barea) amin’ny fiadiana ny amboaran’i Afrika (CAN) any Ejipta izao ireo voatanisa ireo. Vao mainka ho raiki-tampisaka hatrany amin’ny tantara anefa, sady hirariana mba hitondra fanovàna azo tsapain-tanana eto amin’ny firenena raha hitohy ny vokatra ho azon’ireo mpilalao amin’ny fihaonan’ny Barea sy i Tonizia anio alina. Tsy ferana fa ampirisihana hatrany izy ireo amin’ny aorian’ity ampahefa-dalana ity. Mety ho sangisangy zary tenany fa na ny datin’ny fiverenan’ny fahaleovantena aza toa takon’ny hafaliana sy firavoan’ny vahoaka noho ny fandresen’i Madagasikara
amin’ny CAN. Hafa mihitsy rehefa hoe manoratra ny tantara. Toa an’ireo sokajin’olona isan-karazany voarakitra amin’ny
tantaran’ny Nosintsika. Manana fotoana sy fomba hanatan­terahana izany ianareo ry Barea anio. Halavao ny nofinofin’ireo Malagasy an-tapitrisany. Dony ny hambom-pon’ireo mpiray tanindrazana izay toy ny mila tairina mba hahatonga saina azy fa tsy misy ny tsy vitan’ny ezaka sy ny herim-po. Ny zava-bitan’ny Barea any Ejipta anie ho fanatanjahan-tsaina ho antsika Malagasy tsy ankanavaka. Soraty hatrany ny tantara. Efa mendrika ny Barea, fa mbola afaka ny ho mendrika lavitra ka ho rehareha sy horaiketin’ny tantara mba ho lova tsy manam-paharoan’ny taranaka hifandimby. Alefa Barea…

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra