Raharaham-pirenena

Fampandrosoana Harafitra ny politika vaovaon’ny fitsinjaram-pahefana

Nampivory an’ireo mpi­kambana sasantsasany ao amin’ny governemanta, tetsy amin’ny lapan’i Mahazoarivo ny Praiminisitra Ntsay Christian, afak’omaly noentina nandinihana ny fomba handrafetana ny politika vaovaon’ny fitsinjaram-pahefana eto Madagasikara sy ny tokony hanomezana fahefana an’ireo tompon’andraiki-panjakana any amin’ny faritra. Efa ambetin-tenin’ny Filoham-pirenena Andry Rajoelina rahateo ny mba hahafahan’ireo olom-boafidy mandray andraikitra feno amin’ ny famahana avy hatrany ireo olana any ifotony any.

Nohamafisin’ny Praimini­sitra kosa fa “ny fampandro­soana ny firenena ao anatin’ ny fotoana haingana sy amin’ ny fomba maharitra no tanjona. Ny fitsinjaram-pahefana no anisan’ny lalana sy fitaovana hanatrarantsika izany tanjona izany” , hoy izy . Voalaza fa dingana telo no tsy maintsy harahina amin’ny fampiharana ny politika vaovaon’ny fitsinjaram-pahefana, dia ny fizaràna fahefana any amin’ny faritra, ny fampitaovana azy ireo, ary ny lafiny ara-bola. Azo heverina rahateo ny hirosoan’ny fitondram-panjakana amin’ny fanitsiana, na mety ho fanovàna mihitsy aza, ny Lalàm-panorenana miresaka momba an’io fitsinjaram-pahefana io. Efa nisy ilay vinavina hanao fitsapan-kevi-bahoaka momba izany, izay saika nampiarahana tamin’ny fifidianana solombavambahoaka farany teo. Ny tsy fisian’ny Antenimie­rampirenena no sakana tsy nahafahan’ny fitondrana niroso tamin’io vinavinany io.

N.R

Hanome hevitra

Tsindrio eo raha hamela hevitra