Sosialy Tapatapany

Vehivavy mpandraharaha

Olana sedrain’ny vehivavy mpandraharaha eto amintsika ny tsy fisian’ ny lalam-barotra. Eo ihany koa ny tsy fananan’izy ireo antoka hahafahany mindram-bola any amin’ny banky hahafahany mampi­tombo ny vokatra amidiny. Anisan’ny vahaolana hitan’ny vondron’ny vehi­vavy mpandraharaha ny fanentanana ny mpanjifa hividy ny vokatra malagasy na inona no inona kalitaony mba ho fanohanana azy ireo.