Sosialy

Hetsika « Sharing box » Manentana ny fiarahamonina hifanampy ny « Ny Ivo »

Fizaràna. Nentin’ny orinasa « Ny Ivo » nisantarana ny tetikasam-panampiana ataony amin’izao fiandohan’ny ririnina izao ny fametrahana ny toeram-pizarana akanjo sy fitaovana samihafa « Sharing Box », etsy anivon’ny fokontany Ampandrana-Besarety. Olona roa amby telopolo amby zato, avy amina tokantrano efatra amby roapolo no nahazo tombony tamin’ny fanombohan’ny tetikasa, ny 8 jona teo.

Mitohy hatrany ny hetsika, izay hanentanan’izy ireo ny malala -tanana amin’ny fanolorana ireo fitaovana efa tsy ampiasaina intsony any an-tokantrano any. « Tanjon’ny tetikasa ny hahafahan’ny fiarahamonina mifanampy, sy ny hahafahana manamaivana ireo mpiara-belona izay tena sahirana. Natao hamerenana indray ilay toe-tsaina tia mizara sy mifanampy izy io. Rehefa tsy ampiasaiko kanefa kosa mety mbola misy mila dia aleo zaraina », hoy i Ony Andriamarofara-Andriamasinoro, tale mpanorina ny « Ny Ivo ».

Volasoa Randriamanantena