Sosialy Tapatapany

Fanentanana

Nanatanteraka atri­kasa ho fanentanana ny mpianatra tao amin’ny lisea Rabearivelo Anala­kely ny fikambanana JCI Iarivo, ny zoma lasa teo. Mpianatra manodidina ny dimampolo amby zato no niaraka nianatra maha­kasika ny fanentanana momba ny fampiroboro­boana ny hetsika ho an’ny tontolo iainana na ny « éco-geste ». Taorian’ny atrikasa dia hisy ihany koa ny hetsika fampahafanta­rana ireo mpianatra mika­sika ny fanodinana ny fako.