Raharaham-pirenena Tapatapany

Fivorian’ny parlemanta 

Miandry an’ireo volavolan-dalàna avy any amin’ny Antenimierampirenena ireo loholona etsy tamin’ny lapan’Anosikely vao hamaritra ny fandaharam-potoanany. Miankina amin’ny fahatongavan’ireo volavolan-dalàna ireo no hamaritan’ny Antenimierandoholona ny lahadinika harahina etsy Anosikely. Na izany aza mitohy ihany ny fivoriam-baomiera tanterahin’ny birao maharitry ny Antenimierandoholona.