Raharaham-pirenena Tapatapany

Fanaraha-maso sisin-tany

Nambaran’ny jeneraly Andriankaja Elack, mpandrindra ny Ivon-toeram-pibaikoana ny ady amin’ny tsimokaretina « Covid19 »,  omaly, tao amin’ny haino aman-jerim-pirenena fa hentitra ny fanaraha-maso ny sisin-dranomasin’i Madagasikara amin’ izao ady amin’ny valanaretina coronavirus izao. Sambo telo no misahana an’izany ka isan’ny arahi-maso akaiky ny ao amin’ny fari-dranomasina ao andrefan’i Madagasikara. Ny fisian’ireo botry mikasa hiditra eto amintsika no tena hosorohina.