Samihafa

Seho « feo sy fo » Hitondra ny mpankafy anaty tontolo hafa i Dina Mialinelina

Mpanakanto mivoy ny gadona “world music” sady efa nilomano tao anatin’ny tontolon’ny mozika sy kanto am-polon-taonany mahery i Dina Mialinelina. Hatolony ho an’ireo mpankafy azy indray anio hariva, etsy amin’ny Fara West Faravohitra, izany mozika miavaka izany, manomboka amin’ny 8 ora alina.

« Inoako fa samy manana ambara avokoa ny mpana- kanto rehetra. Ho ahy, ataoko amin’ny alalan’ny feoko izany ary ny foko no manentana ahy sy mahatonga ilay Feo sy Fo, » hoy i Dina Mialinelina.

Hovetsoiny anatin’ity alina ity ireo hirany nalahatra araka ny fahatsoram-pony sy ny fahitany ny manodidina azy. Faniriany ny hikasika ny fon’ireo mpankafy sy hitondra azy ireo anatina tontolo miavaka, hampanonofy, hampitomany ary hampitsiky azy ihany koa. Noho ireo traikefa efa ananany sy ny lalana nodiaviny tao anatin’io tontolon’ny kanto io dia voafehin’i Dina

Mialinelina ny sehatra. Asongadiny isaky ny seho atolony fa feno fankafizana ny kanto ataony izy.

Hohavaoziny amin’ity alina ity ireo rehetra ireo.

Volasoa R