Sosialy

Toetrandro Hiverina ny orana

Manomboka, rahampitso, indray vao hiverina hirotsaka ny orana manerana ny Nosy. Miha manatona an’i Madagasikara ilay rivo-doza Francisco tany akaikin’ny nosy Maorisy ka hiteraka an’io rotsak’orana io. Hahazo orana betsaka ny any amin’ny faritra Atsimo Atsinanana, Vatovavy Fitovinany mahazo ilany Atsinanan’i Matsiatra Ambony.

“Ilay rivo-doza Francisco no handrafitra ny toetrandro, manomboka amin’ny alarobia. Hahazo orana avokoa ny faritra rehetra, ankoatra ny any Atsimon’ny Nosy sy ny tendrony avaratra. Vinavinaina hanorana foana hatramin’ny faran’ny herinandro. Tsy hisy ny fiforonana rivo-doza amin’ny fari-dranomasintsika, amin’ity herinandro ity”, hoy ny teknisiana ao amin’ny sampana mpamantatra ny toetrandro. Hanatona ny faritr’i Toamasina io rivo-doza io, amin’ity herinandro ity.

Hisy fidinana kosa ny maripàna farany ambony, ohatra, ny any amin’ireo faritra nahitana hafanana hatrany amin’ny 40°C, tamin’ny herinandro lasa teo.