Sosialy Tapatapany

Tantsoroka ny any Atsimo

Mientana sy manome tanana manoloana ny Kere any Atsimo ihany koa ny Governoran’Analamanga, tamin’ny alalan’ny fanolorana fanampina vary zato gony sy voamaina efapolo gony (voanjobory folo gony, tsaramaso folo gony, voanemba folo gony, Tsiasisa folo gony). Nanome   lelavola dimy arivo sy enina tapitrisa ariary teny amin’ny Birao nasionaly misahana ny tandindon-doza sy ny loza ihany koa ny Filankevitry ny Fampihavanana Malagasy, omaly.