Raharaham-pirenena

Fitsinjaram-pahefana Handeha miandalana ny fanendrena ireo governora

Tsy mbola ho ato ho ato ny fanendren’ny Filohan’ny Repoblika, Rajoelina Andry, an’ireo governora miisa iraika ambin’ny folo ambiny. Voa­laza fa mbola miteraka olana amin’izany ny fanasarahana ny faritra Vatovavy Fitovinany.

Mila fifampidinihana maharitra izany raha ny fantatra ary hiankinan’ny famari­tana ny isan’ireo governora ho roa amby roapolo na ho telo amby roapolo. Antony izay tokony mety hisian’ny fanalavam-potoana amin’ny fametrahana amin’ ny toerany ireto governora fanampiny ireto.

Na izany aza nambaran’ ny Filoham-pirenena fa: “tsy maintsy voatendry hatramin’ny faran’ity taona 2019 ity ireto governora ireto”. Notsindriany ihany koa fa fanendrena vonjimaika ihany aloha no tanterahina ka tsy maintsy mbola hisy ny fifidianana an’ireo governora aorian’ny fifidianana ben’ny tanàna.