Sosialy Tapatapany

Fananganana trano

Amin’ny herinandro no fantatra fa hanomboka ny asa fandaminana ny tany hanan­ganana ny trano ho an’ny rehetra, eny Ivato, araka ny fanazavan’ny tale jeneralin’ ny « Analogh » na Antokon-draharaham-pirenena ma­nome tosika amin’ny trano fonenana, omaly. Trano isan-karazany ho an’ny rehetra sy sahaza ny fidiram-bolan’ny olona tsirairay no haorina eny an-toe­rana, araka ny nambarany.