Raharaham-pirenena

Ady amin’ny aretina SIDA, raboka ary tazomoka Nanamafy ny antso amin’ireo mpiara-miombon’antoka Rajoelina Andry

Omaly, no nandray fitenenana nandritra ny fanokafana ny loabary an-dasy fahenina momba ny Tahirim-bola iraisam-pirenena hoentina miady amin’ny aretina sida sy ny raboka ary ny tazomoka any Lyon (Paris) ny Filohan’ny repoblika, Rajoelina Andry.

Nisongadina tao anatin’ny kabariny ny fiantsoana an’ireo mpiara-miombon’antoka amin’i Madagasikara, toa an’
i Frantsa sy ireo firenen-dehibe mba hanohy ny famatsiam-bola hoentina miady amin’ireo areti-mandoza mandripaka ny ankamaroan’ny mponina aty Afrika sy i Madagasikara ireo.

“Ilaina ao anatin’ny ady hotanterahina izany tohana izany, mba hahafahana miaro ny ain’ireo mponina”, hoy ny Filoha. Tao anatin’ity kabary ity ihany koa no nitanisan-dRajoelina Andry ireo ezaka nataon’ny fitondram-panjakana eo amin’ny fiahiana ny fahasalamana. Isan’izany ny fanaovam-baksiny ny zaza tsy ho tratran’ny valanaretina mampidi-doza. Notsindriany ihany koa fa hisy ny fananganana hopitaly manara-penitra eo anivon’ireo renivohitry ny faritra sy ny distrika.